Venchi Chocolight Dark Hazelnut  100g

Venchi Chocolight Dark Hazelnut 100g

Regular price R 145

A bar of pure 54% dark chocolate with whole hazelnuts*. Chocolate sweetened with maltitol only.